Case: J. F. Willumsens Museum


CafeDolly_invitation-1Event koordinering i forbindelse med middag på J. F. Willumsens Museum

J. F. Willumsens Museum i Frederikssund ønskede en festlig middag for 60 særligt inviterede gæster ved åbningen af jubilæumsudstillingen ”Cafe Dolly”, som markerede Willumsens 150 års fødselsdag. Udstillingen bød på værker af Willumsen, Picabia og Schnabel, og kokken Mette Dahlgaard havde ladet sig inspirere af kunstnernes farverige univers i udarbejdelsen af menuens 6 retter. Gastronomisk Innovation stod for hele entreprisen fra sparring omkring menuen til leje af service, borde stole og etablering af et midlertidigt køkken.

Vi er eksperter i gastronomisk kommunikation